Saturday, 29 February 2020

Kyrkobyggnation i Lund under medeltiden

När Knut den Stores son kung Hardeknud dog år 1042 föll Nordsjöväldet med Danmark, England och Norge samman och då var det inte längre självklart att en engelsk biskop skulle få styra över de danska stiften i en kyrkoprovins där ärkebiskopen fanns i Hamburg-Bremen.
När Svend Estridsen blev Danmarks kung år 1047 så insåg han betydelsen av att regera i nära samarbete med kyrkan och ville att Danmark skulle få bilda en egen kyrkoprovins som var självständig från det tyska ärkebiskopssätet. Därför inledde han förhandlingar om det med Påven år 1052 men ärkebiskopen i Hamburg-Bremen reagerade starkt över risken att få sin maktställning försvagad.
Det slutade med att Svend Estridsen fick lägga planerna på en dansk kyrkoprovins åt sidan tills vidare och istället försöka samarbeta med ärkebiskopen. De danska stiften var också för få för att kunna bilda en egen kyrkoprovins så efter förhandlingar med ärkebiskopen och den tyske kejsaren inrättades fem nya biskopsstift år 1059 förutom de fyra biskopsstiften som redan fanns i Ribe, Odense, Roskilde och Lund.
Ett av de nya biskopsstiften inrättades i Dalby med Egino som biskop och han företrädde tysk mission. Engelsmannen Henrik som redan var biskop i Lund blev nu biskop för Lunds stift. På så sätt gav Svend Estridsen plats för både tysk och engelsk mission. Henrik räknas än idag som Lunds stifts förste biskop och Drotten som man ser i den första bilden nedan, som blev Henriks biskopskyrka, kan ses som Lunds första domkyrka.

Drottens kyrkoruin i Lund

Drottens kyrkoruin är ruinen som man kan se på efter den vikingatida och medeltida kyrkan Drotten i det obemannade källarmuseet Drottens kyrkoruin, se den första bilden nedan. Men konturen efter kyrkans murar finns också markerade med grå sten i trottoaren, se nästa bild, något som många missar att lägga märke till när de går eller cyklar förbi där.Medeltida byggnader på kungsgårdens område i Lund. Del 2

Vi har berättat om byggnader på kungsgården i Lund i flera tidigare inlägg och nu ska vi sammanfatta det vi har berättat hittills och berätta om ytterligare två byggnader och en kyrka till som också byggdes på kungsgårdens område som man ser i kartan nedan. De vi har berättat om tidigare är Harald Blåtands stavkyrka (1) som troligen byggdes där på 970-talet, kyrkan Sankt Clemens (2) som kung Knut den Store troligen lät bygga i slutet av 1020-talet, den romanska stenbyggnaden under Lunds domkyrka (3) som troligen byggdes omkring år 1030 som en byggnad för klosterverksamhet som var föregångare till Den helige Laurentius gemenskap, dvs. Lunds domkyrkas kaniker, och torgkorset (4) som restes vid kyrkogårdens södra gräns omkring 1042.
Kartan visar kungsgårdens område med några kända byggnader
(1) Harald Blåtands stavkyrka som troligen byggdes där på 970-talet.
(2) Kyrkan Sankt Clemens som kung Knut den Store troligen lät bygga i slutet av 1020-talet.
(3) Den romanska stenbyggnaden under Lunds domkyrka som troligen byggdes omkring år 1030 som en byggnad för klosterverksamhet som var föregångare till Den helige Laurentius gemenskap, dvs. Lunds domkyrkas kaniker.
(4) Torgkorset som restes vid kyrkogårdens södra gräns omkring 1042.
(5) En kungsgårdsbyggnad som troligen byggdes omkring år 1030 och som troligen var domskolans första hemvist efter att domskolan inrättats år 1085 i samband med kung Knut den Heliges gåvobrev.
(6) Kungsgårdens centrala palatsbyggnad som byggdes i samband med bygget av Lunds domkyrka. Möjligen byggdes den först omkring år 1200. Den blev senare hemvist för domskolan, troligen från omkring år 1470.
(7) Sankt Nikolaus kyrka byggdes under 1100-talet och var sockenkyrka för ärkebiskopsborgen under medeltiden.

Om medeltidens kungsgårdens område i Lund

I några tidigare inlägg om Lunds äldsta historia har vi berättat att något av det första som hände när Lund anlades var att hela området för kungens nya stad styckades upp i gator, tomter och kvarter genom att det grävdes rännor i marken. Vi har också berättat att kungens manskap troligen bodde i kvarteret Svartbröder, och möjligen i en trelleborg eller något annat slags ringborg. Det här bör ha skett senast under slutet av 960- eller början av 970-talet och den som var kung i det tidiga danska riket var Harald Gormson, mera känd som Harald Blåtand.
När området Lund styckades upp så avsattes området norr om torget, som finns kvar än idag som Stortorget, för att bli kungsgårdens område. Det är tyvärr inte mycket man vet om kungsgården i Lund för det mesta av området där den fanns har inte undersökts arkeologiskt i någon större omfattning ännu. Men i det här inlägget ska vi åtminstone berätta det man vet så här långt om kungsgården i det äldsta Lund. I ett nytt inlägg längre fram ska vi berätta mer om kungsgården men då handlar det om andra halvan av tusentalet.
I den första bilden nedan är hela det område som man tror var kungsgårdens område markerat med ljusgrå färg.

Hela det grå området var kungsgårdens område och vid (1) byggdes Lunds och Skånes första kyrka på 970-talet. Sankt Clemens kyrka (2) byggdes som en stenkyrka, troligen i slutet av 1020-talet på initiativ av Knut den store.

Lät den vikingatida kungen Harald Blåtand bygga en s.k. trelleborg eller något annats slags ringborg här i Lund också?

Lät den vikingatida kungen Harald Blåtand bygga en s.k. trelleborg eller något annats slags ringborg här i Lund också? Arkeologen Sven Rosborn tror i alla fall att det är möjligt och det finns faktiskt en del som tyder på att det skulle kunna stämma. Vi vet inte säkert men vi berättar helt enkelt det man vet så får ni sen själva avgöra vad ni tror om det :)
En trelleborg är en ringformad vikingaborg som byggdes som en jordvall med träpalissad som omgav ett stort borgområde. Harald Blåtand lät bygga ett stort antal såna trelleborgar från slutet av 960-talet till omkring år 980. I flera fall kan det dock handla om enklare ringborgar utan träpalissad. I Danmark har man länge ansett, och anser möjligen fortfarande, att trelleborgar bara byggdes i det som är Danmark numera.
Men trelleborgar har också hittats i staden Trelleborg och i Borgeby väster om Lund, alltså i Skåne som var en del av Danmark under 700 år. Genom att bl.a. studera landskapet uppifrån så har Sven Rosborn hittat ytterligare konstaterade eller möjliga trelleborgar eller ringborgar i Skåne och möjligen har det alltså funnits en här i Lund också.
Den mörkare delen av cirkeln följer från vänster först Kungsgatan och övergår sedan i Kiliansgatan och de bildar tillsammans en nästan perfekt halvcirkel. Om det fanns en trelleborg i Lund bör den alltså ha funnits en bit in i och inom den här cirkeln.

Wednesday, 26 February 2020

Ett av de viktigaste dokumenten i Lunds historia


”I den heliga och odelbara Treenigheten Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi önskar att alla i Kristus trogna skall veta hur jag, Knut, fjärde son till kung Magnus [dvs. Svend Estridsen], efter att ha ärvt riket av min fader har doterat den helige Laurentius visserligen ännu ej fullbordade kyrka i Lund…Handlagt i Lund den 21 maj 1085”

Dalby kyrka


Ett besök i det kulturhistoriska Lund blir inte komplett utan ett besök i Dalby kyrka också . Den kyrka man ser i den första bilden nedan och som sägs vara Nordens äldsta bevarade kyrka, åtminstone den äldsta kyrkan byggd av sten. Det är dessutom enkelt att åka dit med buss från Lund.

Om kungens besök 1893


Lördagen den 27 maj 1893 anlände kung Oscar II med tåg till Lund vid 10:30 och då tog fotograf Per Bagge den första bilden man ser nedan med folksamlingen utanför den gamla stationsbyggnaden här i Lund precis efter att kungen hade anlänt. Kungen och kronprinsen, som senare blev Gustav V, skulle närvara vid doktorspromoveringen när Oscar II enligt uppgift skulle promoveras till jubeldoktor. Som man ser så var det många som ville vara med där utanför stationen och se på när kungen och kronprinsen kom till Lund:)

Small travel guide on Lund in ENGLISH from Destination Lund Sweden

Finally! We have the small travel guide “Destination Lund” in English! It’s free of charge and suitable to all kinds of electro...